Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Evaluacija daljinski opaženog produkta oborina u hidrološkom modelu sliva Bednje

Karlo Leskovar, Petar Mrakužić, Hrvoje Meaški

Sažetak

U radu je provedena statistička i prostorna analiza oborina za period 2000. - 2018. godine na slivu rijeke Bednje, u svrhu čega su uspoređeni podaci s meteoroloških/kišomjernih postaja DHMZ-a s podacima u obliku daljinski opažanog oborinskog produkta - CHIRPS (Climate Hazards Group InfraRed Precipitation with Station). Rezultati analize u obliku hoda godišnjih visina oborina, mjesečnog hoda unutar godine i prostornog rasporeda te omjera ulaznih podataka iznad sliva pokazuju dobru korelaciju mjerene te daljinski opažene oborine. Kako bi se dodatno ocijenila kvaliteta daljinski opaženog produkta, izrađen je SWAT hidrološki model otjecanja. Provedena je kalibracija modela te su rezultati validirani na nezavisnom nizu podataka.

Ključne riječi
hidrološki model, daljinska opažanja, SWAT, CHIRPS, prostorna analiza oborina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Leskovar, K., Mrakužić, P., Meaški, H.: Evaluacija daljinski opaženog produkta oborina u hidrološkom modelu sliva Bednje, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 4, pp. 335-348, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3055.2020

ILI:

Leskovar, K., Mrakužić, P., Meaški, H. (2021). Evaluacija daljinski opaženog produkta oborina u hidrološkom modelu sliva Bednje, GRAĐEVINAR, 73 (4), 335-348, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3055.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Karlo Leskovar3
Karlo Leskovar
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet

Petar Mrakužić
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet
Hrvoje Measki
Hrvoje Meaški
Sveučilište u Zagrebu
Geotehnički fakultet