Arhiva

UDK: 624.03.012.3001.5:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Potresna sigurnost armiranobetonskih montažnih hala – eksperimentalna studija

Matej Fischinger, Miha Kramar, Tatjana Isaković

Sažetak

Prikazani su pseudodinamički i ciklički pokusi modela karakterističnih jednokatnih armiranobetonskih montažnih hala u prirodnome mjerilu. Spojevi su projektirani postupkom planiranja nosivosti. Ocijenjena je potresna otpornost i oštetljivost te napravljena sustavna studija potresnoga rizika. Rezultati su omogućili kritičnu ocjenu i poboljšavanje relevantnih zahtjeva u europskim normama Eurokod 8. U ovom su radu, prvom od dva povezana članka, obrađeni eksperimentalni rezultati.

Ključne riječi
potresna sigurnost, armiranobetonska konstrukcija, pseudodinamički pokus, ciklički pokus, Eurokod 8, montažna hala

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fischinger, M., Kramar, M., Isaković, T.: Potresna sigurnost armiranobetonskih montažnih hala – eksperimentalna studija, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 11

ILI:

Fischinger, M., Kramar, M., Isaković, T. (2009). Potresna sigurnost armiranobetonskih montažnih hala – eksperimentalna studija, GRAĐEVINAR, 61 (11)
Autori:

Matej Fischinger
Sveučilište u Ljubljani,
Fakultet građevinarstva i geodezije,
Institut za konstrukcije, potresno inženjerstvo i računalstvo

Miha Kramar
Univerza v Ljubljani, FGG, IKPIR

Tatjana Isaković
Sveučilište u Ljubljani,
Fakultet građevinarstva i geodezije,
Institut za konstrukcije, potresno inženjerstvo i računalstvo