Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Metode određivanja mehaničkih svojstava ziđa

Joško Krolo, Domagoj Damjanović, Ivan Duvnjak, Marina Frančić Smrkić, Marko Bartolac, Janko Košćak

Sažetak

U potresu koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb najteže su stradale zidane zgrade s drvenim međukatnim konstrukcijama koje nemaju vertikalne i horizontalne serklaže. Za izradu projekta obnove zidanih zgrada vrlo je važno poznavanje mehaničkih svojstava ziđa te su u ovom radu detaljno opisane metode za njihovo određivanje. Osim opisa metoda, prikazani su i rezultati ispitivanja posmične čvrstoće ziđa koji su provedeni na 20 zidanih građevina na području Zagreba (ukupno 149 mjernih mjesta) te rezultati ispitivanja tlačne čvrstoće opeke za 14 zgrada (ukupno 62 ispitana uzorka).

Ključne riječi
ziđe, mehanička svojstva, ispitivanje, posmična čvrstoća, tlačna čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krolo, J., Damjanović, D., Duvnjak, I., Frančić Smrkić, M., Bartolac, M., Košćak, J.: Metode određivanja mehaničkih svojstava ziđa, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 2, pp. 127-140, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3063.2020

ILI:

Krolo, J., Damjanović, D., Duvnjak, I., Frančić Smrkić, M., Bartolac, M., Košćak, J. (2021). Metode određivanja mehaničkih svojstava ziđa, GRAĐEVINAR, 73 (2), 127-140, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3063.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
foto krolo
Joško Krolo
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Damjanovic WEB
Domagoj Damjanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Duvnjak
Ivan Duvnjak
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
foto francic WEB
Marina Frančić Smrkić
University of Zagreb
Faculty of Civil Engineering
Foto MB WEB
Marko Bartolac
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Janko
Janko Košćak
Sveučilište u Zagreb
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku