Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Inovativna metoda za krivulje inkrementalne dinamičke analize djelomično izoliranih mostova

Hamid Ganjehei, Panam Zarfam, Mohsen Ghafory-Ashtiany

Sažetak

U radu se predlaže inovativna metoda za određivanje krivulje koja prikazuje približnu inkrementalnu dinamičku analizu djelomično izoliranih mostova uključujući izvod statističkih matematičkih izraza. U konačnici, inovativna je metoda osmišljena na temelju vrijednosti primarne tangencijalne krutosti i granične tangencijalne krutosti djelomično izoliranih mostova. U ovom istraživanju su odabrana dva armiranobetonska mosta autoceste u Sjedinjenim Američkim Državama koji su optimizirani primjenom gumenih ležajeva s olovnom jezgrom. Prikazani postupak može se primijeniti u budućim istraživanjima kako bi se izdvojili probabilistički odzivi djelomično izoliranih mostova uz pomoć jednostavne i učinkovite metode.

Ključne riječi
djelomično izolirani most, seizmička ocjena, modalna inkrementalna dinamička analiza, inkrementalna dinamička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ganjehei, H., Zarfam, P., Ghafory-Ashtiany, M. .: Inovativna metoda za krivulje inkrementalne dinamičke analize djelomično izoliranih mostova, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 4, pp. 343-354, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3065.2020

ILI:

Ganjehei, H., Zarfam, P., Ghafory-Ashtiany, M. . (2023). Inovativna metoda za krivulje inkrementalne dinamičke analize djelomično izoliranih mostova, GRAĐEVINAR, 75 (4), 343-354, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3065.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Hamid Ganjehei WEB
Hamid Ganjehei
Islamsko sveučilište Azad, Teheran, Iran
Zavod za građevinarstvo, znanost i istraživanje
Panam Zarfam WEB
Panam Zarfam
Islamsko sveučilište Azad, Teheran, Iran
Zavod za građevinarstvo, znanost i istraživanje
Mohsen Ghafory Ashtiany WEB
Mohsen Ghafory-Ashtiany
Međunarodni institut za potresno inženjerstvo i seizmologiju, Teheran, Iran