Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 6
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Usporedba metoda umjetne inteligencije za predviđanje tlačne čvrstoće betona

Mehmet Timur Cihan

Sažetak

Tlačna čvrstoća betona je značajan parametar u projektiranju betona. Točnim predviđanjem tlačne čvrstoće betona mogu se smanjiti troškovi i ostvariti uštede u vremenu. U ovom radu se na temelju šest raznih međunarodnih nizova podataka uspoređuje uspješnost predviđanja vrijednosti tlačne čvrstoće betona primjenom nekoliko metoda baziranih na umjetnoj inteligenciji (prilagodljivi neuroneizraziti sustav, algoritam slučajnih šuma, linearna regresija, klasifikacijsko i regresijsko stablo, regresija potpornih vektora, metoda najbližih susjeda i stroj za ekstremno učenje). Učinak tih metoda procjenjuje se pomoću koeficijenta korelacije, korijena srednje kvadratne pogreške, srednje apsolutne pogreške i srednje apsolutne postotne pogreške. Usporedni rezultati pokazuju da je prilagodljivi neuroneizraziti sustav uspješniji od ostalih u svim nizovima podataka.

Ključne riječi
umjetna inteligencija, regresija, ANFIS, tlačna čvrstoća betona, međunarodni podaci

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cihan, M. T.: Usporedba metoda umjetne inteligencije za predviđanje tlačne čvrstoće betona, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 6, pp. 617-632, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3066.2020

ILI:

Cihan, M. T. (2021). Usporedba metoda umjetne inteligencije za predviđanje tlačne čvrstoće betona, GRAĐEVINAR, 73 (6), 617-632, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3066.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Timur web
Mehmet Timur Cihan
Sveučilište Tekirdağ Namık Kemal, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo