Arhiva

UDK: 624.953:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 3
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Diskretno numeričko modeliranje opterećenja silosa

Damir Lazarević, Josip Dvornik

Sažetak

U ovom je radu opisana primjena metode diskretnih elemenata na modeliranje ponašanja sadržaja u silosu. Zrna su prikazana idealno glatkim kuglama. Utiskivanje je simulirano viskoelastičnim Kelvinovim reološkim tijelom, a kohezija Hookeovom oprugom. Oblik i hrapavost stijenke silosa aproksimirane su nepomčnim kuglama koje se preklapaju. Diferencijalne su jednadžbe slobodnog pada kugli riješene analitički, a inače je upotrijebljena metoda izravne integracije prediktor-korektor.

Ključne riječi
opterećenje, zrnati materijal, metoda prdiktor-korektor, numeričko modeliranje, metoda diskretnih elemenata, silos

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lazarević, D., Dvornik, J.: Diskretno numeričko modeliranje opterećenja silosa, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 3

ILI:

Lazarević, D., Dvornik, J. (2002). Diskretno numeričko modeliranje opterećenja silosa, GRAĐEVINAR, 54 (3)
Autori:
lazarevic WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
GR13 7 4 1 Dvornik WEB
Josip Dvornik
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet