Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 5
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Pojednostavljen izraz procjene osnovnog perioda vibriranja AB građevina

Abdullah Yiğit, Barış Erdil, ismail Akkaya

Sažetak

Uzimajući u obzir velike razlike u procijenjenim vrijednostima osnovnog perioda vibriranja i kompleksnost izraza procjene dostupnih u literaturi, ovaj rad usmjeren je na razvijanje pouzdanih izraza procjene koja uključuje parametre mase i krutosti konstrukcije. Uspoređene su vrijednosti osnovnog perioda vibriranja 23 armiranobetonske zgrade određene mjerenjem mikrotremora (ambijentalne vibracije) i dinamičkom analizom. Zatim su računalni modeli zgrada nadograđeni kako bi se obuhvatio efekt ispunskog ziđa. Nakon toga je provedena dinamička analiza prostornih modela 156 armiranobetonskih građevina, čiji su rezultati korišteni za podešavanje predloženog izraza procjene osnovnog perioda vibriranja.

Ključne riječi
armiranobetonska građevina, krutost, osnovni period vibriranja, dinamička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Yiğit, A., Erdil, B., Akkaya, I.: Pojednostavljen izraz procjene osnovnog perioda vibriranja AB građevina, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 5, pp. 483-497, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3080.2020

ILI:

Yiğit, A., Erdil, B., Akkaya, I. (2021). Pojednostavljen izraz procjene osnovnog perioda vibriranja AB građevina, GRAĐEVINAR, 73 (5), 483-497, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3080.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Abdullah Yiit WEB
Abdullah Yiğit
Sveučilište Van Yuzuncu Yil, Turska
Odjel za građevinarstvo
Baris ERDIL WEB
Barış Erdil
Sveučilište Van Yuzuncu Yil, Turska
Građevinski fakultet
ismail Akkaya WEB
ismail Akkaya
Sveučilište Van Yuzuncu Yil, Turska
Odjel za građevinarstvo