Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 8
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Kvazistatička ispitivanja CFRP-om pojačanih stupova AB građevina

Golubka Nechevska-Cvetanovska, Artur Roshi, Julijana Bojadjieva, Jordan Bojadjiev, Zoran Trajcevski

Sažetak

Kako bi se istražile mogućnosti i prednosti primjene CFRP-a (ugljičnim vlaknima armiranih polimera) za pojačavanje AB stupova građevina, u Institutu za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju u Skoplju (IZIIS) provedena su kvazistatička ispitivanja (na tlak i savijanje) variranjem razreda betona i koeficijenata armiranja, te primjenom raznih tehnologija pojačanja. U radu se daju preporuke i rezultati u pogledu korištenog pristupa i tehnologije te zaključci koji su doneseni kao rezultat praktične primjene tih materijala. Na temelju analize vrijednosti dobivenih pomoću nelinearnih statičkih analiza i nelinearnih vremenskih proračuna može se zaključiti da je duktilnost na pomak modela pojačanog s CFRP-om veća za 60 % u odnosu na model bez CFRP-a, a čvrstoća mu je veća za 7,7 %. Općenito se može zaključiti da su sustavi CFRP izuzetno praktična sredstva za pojačavanje i obnovu betonskih konstrukcija jer mogu znatno poboljšati savojnu nosivost, posmičnu nosivost, ovijanje stupova i njihovu duktilnost.

Ključne riječi
AB stupovi građevina, kvazistatička ispitivanja, inovativni materijali, CFRP, nosivost, duktilnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Nechevska-Cvetanovska, G., Roshi, A., Bojadjieva, J., Bojadjiev, J., Trajcevski, Z.: Kvazistatička ispitivanja CFRP-om pojačanih stupova AB građevina, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 8, pp. 805-818, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3087.2020

ILI:

Nechevska-Cvetanovska, G., Roshi, A., Bojadjieva, J., Bojadjiev, J., Trajcevski, Z. (2021). Kvazistatička ispitivanja CFRP-om pojačanih stupova AB građevina, GRAĐEVINAR, 73 (8), 805-818, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3087.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
IMG 5069
Golubka Nechevska-Cvetanovska
Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skoplju - UKIM
Institut za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju - IZIIS, Skoplje, Sj. Makedonija
Arturi 2 copy
Artur Roshi
Metropolitan Sveučilište, Tirana, Albanija
3. Julijana Bojadjieva WEB
Julijana Bojadjieva
Sveučilište Sv. Ćirila i Metoda u Skoplju - UKIM
Institut za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju - IZIIS, Skoplje, Sj. Makedonija
79
Jordan Bojadjiev
Međunarodno balkansko sveučilište, Skopje,
Sj. Makedonija
5. Zoran Trajchevski
Zoran Trajcevski
Chakar&Partners, Skopje, Sj. Makedonija