Arhiva

UDK: 624.03.012.3.001.3:699.84
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Potresna sigurnost armiranobetonskih montažnih hala – analitička studija

Matej Fischinger, Miha Kramar, Tatjana Isaković

Sažetak

U članku se opisuje analitička studija potresnog rizika za armiranobetonske montažne hale. Uporabljen je histerezni model koji u obzir uzima smanjivanje nosivosti unutar pojedinoga ciklusa te pri ponovljenim ciklusima s jednakim pomacima. Model je uporabljen i za ocjenu rizika s analizom vjerojatnosti. Rezultati su omogućili kritičnu ocjenu odgovarajućih odredbi u normama Eurokod 8 iz 2004., posebno veličinu faktora ponašanja i time povezane veličine proračunskih sila potresa.

Ključne riječi
Eurokod 8, armiranobetonska konstrukcija, potresni rizik, histerezni model, smanjivanje nosivosti, analiza vjerojatnosti, montažna hala

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fischinger, M., Kramar, M., Isaković, T.: Potresna sigurnost armiranobetonskih montažnih hala – analitička studija, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 11

ILI:

Fischinger, M., Kramar, M., Isaković, T. (2009). Potresna sigurnost armiranobetonskih montažnih hala – analitička studija, GRAĐEVINAR, 61 (11)
Autori:

Matej Fischinger
Sveučilište u Ljubljani,
Fakultet građevinarstva i geodezije,
Institut za konstrukcije, potresno inženjerstvo i računalstvo

Miha Kramar
Univerza v Ljubljani, FGG, IKPIR

Tatjana Isaković
Sveučilište u Ljubljani,
Fakultet građevinarstva i geodezije,
Institut za konstrukcije, potresno inženjerstvo i računalstvo