Arhiva

UDK: 624.131.54:552.52
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 3
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Gospodarsko stanje hrvatskog graditeljstva

Petar Đukan, Saša Đukan

Sažetak

U radu se ukratko opisuje stanje hrvatskog gospodarstva. Zatim se na bazi podataka analizira stanje u građevinarstvu.. Prikazuju se kretanja u stambenoj izgradnji i građevinskim tvrtkama, iznose podaci o nastupu u inozemstvu te stajališta autora o valorizaciji ponuda i predlaže povoljniji tretman domaćih graditelja. Navode se predviđanja o kretanju građevinarstva u 2002. godini, a u zaključcima se predlaže što bi trebalo poduzeti za poboljšanje sadašnjeg nepovoljnog stanja.

Ključne riječi
građevinarstvo, stambena izgradnja, građevinske tvrtke, ocjena ponuda, prognoza za 2002., gospodarstvo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Đukan, P., Đukan, S.: Gospodarsko stanje hrvatskog graditeljstva, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 3

ILI:

Đukan, P., Đukan, S. (2002). Gospodarsko stanje hrvatskog graditeljstva, GRAĐEVINAR, 54 (3)
Autori:

Petar Đukan
Institut IGH, Zagreb

Saša Đukan
Konstruktor inženjering d.d., Split