Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 9
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena stanja zidanih građevina i džamija nakon potresa u Sivricu

Halit Cenan Mertol, Gokhan Tunc, Tolga Akis

Sažetak

U radu je prikazana procjena stanja zidanih građevina i džamija nakon potresa u gradu Sivricu u Turskoj. Zidane kamene građevine pretrpjele su razna oštećenja kao što su pojava vertikalnih pukotina i razdvajanja u kutovima, klinasta popuštanja u kutovima, otvaranje dijagonalnih pukotina na zidovima, otkazivanje zidova izvan ravnine i odvajanje zidova od katnih ili krovnih sustava. S druge strane, odvajanje stošca i alema minareta karakterističan je primjer oštećenja džamija. Buduća oštećenja izazvana potresom mogu se spriječiti primjerenim poštivanjem propisa o projektiranju i odgovarajućim nadzorom tijekom građenja novih građevina, dok se za postojeće građevine preporučuju prikladne mjere pojačanja.

Ključne riječi
potres u Sivricu, opasnosti, oštećenje konstrukcije, zidana građevina, džamija, pojačanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mertol, H. C., Tunc, G., Akis, T.: Procjena stanja zidanih građevina i džamija nakon potresa u Sivricu, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 9, pp. 881-892, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3101.2021

ILI:

Mertol, H. C., Tunc, G., Akis, T. (2021). Procjena stanja zidanih građevina i džamija nakon potresa u Sivricu, GRAĐEVINAR, 73 (9), 881-892, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3101.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Halit Cenan Mertol WEB
Halit Cenan Mertol
Sveučilište Atilim, Ankara, Turska
Odjel za građevinarstvo
Gokhan Tunc WEB
Gokhan Tunc
Sveučilište Atilim, Ankara, Turska
Odjel za građevinarstvo
Tolga Akis WEB
Tolga Akis
Sveučilište Atilim, Ankara, Turska
Odjel za građevinarstvo