Arhiva

UDK: 624.071.2+624.052.2
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kabeli i trake od složenih materijala za prednapinjanje

Alex Kindij, Zorislav Sorić

Sažetak

U radu su dani osnovni podaci o kabelima i trakama za prednapinjanje od složenih materijala. Navedena su svojstva takvih kabela i njihove prednosti i nedostaci u odnosu na čelične kabele za prednapinjanje. Za tri tipa kabela, od staklenih vlakana (GFRP), aramidnih vlakana (AFRP) i ugljičnih vlakana (CFRP), navedeni su primjeri izvedenih građevina sa posebnim osvrtom na tehnologije i vrste proizvoda od ugljičnih vlakana. Ukazano je na problem sidrenja i unos sile prednapinjanja.

Ključne riječi
prednapinjanje, trake za prednapinjanje, složeni materijali, proizvodi od ugljičnih vlakana, kabeli

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kindij, A., Sorić, Z.: Kabeli i trake od složenih materijala za prednapinjanje, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 5

ILI:

Kindij, A., Sorić, Z. (2005). Kabeli i trake od složenih materijala za prednapinjanje, GRAĐEVINAR, 57 (5)
Autori:
Alex WEB
Alex Kindij
PB Palmotićeva 45

Zorislav Sorić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet