Arhiva

UDK: 624.94+624.078:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 11
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Modeliranje dvostranih priključaka u čeličnim okvirnim konstrukcijama

Damir Markulak, Darko Ivanušić

Sažetak

Kritički se komentiraju postupci modeliranja ponašanja dvostranih priključaka prema EN 1993-1-8, te se izlaže mogućnost metode konačnih elemenata kojom se u obzir uzima ponašanje priključaka na način da se standardni štapni model konstrukcije na dijelu priključka oko hrptenog panela stupa nadogradi ravninskim konačnim elementima. Na taj način se u obzir uzima stvarna geometrija priključka, nije potreban iteracijski postupak, a složenost modeliranja se prihvatljivo povećava.

Ključne riječi
dvostrani priključci, modeliranje, EN 1993-1-8, metoda konačnih elemenata, štapni model, čelične okvirne konstrukcije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Markulak, D., Ivanušić, D.: Modeliranje dvostranih priključaka u čeličnim okvirnim konstrukcijama, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 11

ILI:

Markulak, D., Ivanušić, D. (2009). Modeliranje dvostranih priključaka u čeličnim okvirnim konstrukcijama, GRAĐEVINAR, 61 (11)
Autori:
Damir Markulak WEB
Damir Markulak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Darko Ivanušić
Institut IGH d.d.
Odjel za mostove 2