Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 8
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Metoda procjene kolapsa čeličnog okvira temeljena na faktoru dinamičkog povećanja

Pengfei Wang, Xiaofei Wang

Sažetak

Kako bi se istražio razvoj faktora dinamičkog povećanja (eng. dynamic increase factors - DIFs) i odnosa između DIFs i sposobnosti otpornosti konstrukcije s priključcima izvedenim kutnicima na hrptu nosača na progresivni kolaps u scenariju uklanjanja stupa, na temelju postojećeg nazovi statičkog ispitivanja uspostavljen je rafinirani model konačnih elemenata. Zakonitosti razvoja DIFs proučavaju se pri različitim vrstama opterećenja, visinama nosača i rotacijskim krutostima priključka. Utvrđeno je da faktor dinamičkog povećanja temeljen na pomaku (DIFu) raste s porastom razine opterećenja u elastičnom i elastičnoplastičnom području, te se DIFu smanjuje s povećanjem razine opterećenja u plastičnom području. S povećanjem oštećenja konstrukcije, DIFu dostiže najveću vrijednost kada je omjer frekvencija jednak 1, opadajući s daljnjim povećanjem omjera frekvencije i stupnja prigušenja. Faktor dinamičkog povećanja temeljen na opterećenju (DIFp) u negativnoj je korelaciji s “učinkom tlačnog luka” nosača. Konačno, metoda temeljena na DIFu predlaže se za ocjenjivanje kolapsa konstrukcija s priključcima izvedenim kutnicima na hrptu nosača. U radu je ponuđeno i poboljšanje projektiranja priključaka izvedenih kutnicima na hrptu nosača koje se pokazalo razumnim i učinkovitim uz pomoć metode procjene kolapsa koja je predložena.

Ključne riječi
progresivni kolaps, faktor dinamičkog povećanja, metoda procjene kolapsa, poboljšanje priključaka, metoda ravnoteže energije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Wang, P., Wang, X.: Metoda procjene kolapsa čeličnog okvira temeljena na faktoru dinamičkog povećanja, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 8, pp. 623-633, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3136.2020

ILI:

Wang, P., Wang, X. (2022). Metoda procjene kolapsa čeličnog okvira temeljena na faktoru dinamičkog povećanja, GRAĐEVINAR, 74 (8), 623-633, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3136.2020

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Pengfei Wang WEB
Pengfei Wang
Sveučilište Nanyang Normal
Nanyang, Kina
Odjel za građevinarstvo i arhitekturu
Xiaofei Wang WEB
Xiaofei Wang
Sveučilište Nanyang Normal
Nanyang, Kina
Odjel za građevinarstvo i arhitekturu