Arhiva

UDK: 624.13.002.5:69.003.12
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Metodologija pojednostavnjenog proračuna učinka vozila

Stjepan Bezak, Zdravko Linarić, Mladen Vukomanović

Sažetak

Opisana je pojednostavnjena metodologija proračuna učinka vozila, sa svim elementima koji utječu na učinak i metodologija proračuna troškova prijevoza u gradilišnom i cestovnom prometu. Prikazana su dva primjera proračuna troškova prijevoza sipkih materijala. Obrazloženo je kako povećanje produktivnosti prijevoznih sredstava smanjuje ukupne troškove građenja. Kvalitetno planiranje radnog učinka prijevoznih sredstava, nužno je da bi se izračunale prihvatljive tržišne cijene radova

Ključne riječi
gradilišni promet, cestovni promet, prijevoz, sipki materijal, troškovi građenja, učinak vozila

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bezak, S., Linarić, Z., Vukomanović, M.: Metodologija pojednostavnjenog proračuna učinka vozila, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 11

ILI:

Bezak, S., Linarić, Z., Vukomanović, M. (2009). Metodologija pojednostavnjenog proračuna učinka vozila, GRAĐEVINAR, 61 (11)
Autori:

Stjepan Bezak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Zdravko Linarić
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
Vukomanovic NOVA WEB
Mladen Vukomanović
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet