Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Eksperimentalno istraživanje gubitaka prednapinjanja u visokovrijednim vijcima pod cikličkim opterećenjem

Nenad Fric, Milan Veljković, Zoran Mišković, Dragan Buđevac

Sažetak

Posmični spojevi otporni na proklizavanje s prednapetim vijcima tradicionalno se koriste u čeličnim konstrukcijama izloženim cikličkom opterećenju/opterećenju umora ili u slučajevima kada treba ograničiti proklizavanje vijaka ili deformacije spoja. Stoga se posmično opterećenje prenosi preko tarnih površina, a ne kroz kontakt između površine vijka i rupe. Glavni utjecajni parametri koji određuju otpornost na proklizavanje spoja su trenje između kontaktnih površina i razina prednapinjanja u vijcima. U radu su predstavljeni rezultati eksperimentalnih ispitivanja prednapetih vijčanih spojeva pod cikličkim opterećenjem s glavnim ciljem ispitivanja utjecaja cikličkog opterećenja na gubitke sile prednapinjanja u visokovrijednim vijcima i vijcima s uređajima za sprječavanje odvrtanja.

Ključne riječi
visokovrijedni vijak, sila prednapinjanja, gubitak prednapinjanja, faktor proklizavanja, cikličko opterećenje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Fric, N., Veljković, M., Mišković, Z., Buđevac, D.: Eksperimentalno istraživanje gubitaka prednapinjanja u visokovrijednim vijcima pod cikličkim opterećenjem, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 5, pp. 453-468, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3157.2021

ILI:

Fric, N., Veljković, M., Mišković, Z., Buđevac, D. (2021). Eksperimentalno istraživanje gubitaka prednapinjanja u visokovrijednim vijcima pod cikličkim opterećenjem, GRAĐEVINAR, 73 (5), 453-468, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3157.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
NF Portret
Nenad Fric
Sveučilište u Beogradu, Srbija
Građevinski fakultet
Milan Veljkovic WEB
Milan Veljković
Tehničko sveučilište u Delftu
Fakultet za građevinarstvo i geologiju
ZMiskovic photo3
Zoran Mišković
Sveučilište u Beogradu
Građevinski fakultet
Budjevac
Dragan Buđevac
Sveučilište u Beogradu,
Građevinski fakultet