Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 2
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ponašanje betonskih ploča od cementnog morta pri udarnom opterećenju

R. Tuğrul Erdem, Murat Berberoğlu, Engin Gücüyen

Sažetak

Na konstrukcije tijekom njihove uporabe mogu djelovati razna udarna opterećenja pa se stoga provode različite metode ispitivanja materijala i konstrukcija udarnim opterećenjem. U ovom se radu istražuje utjecaj udarnog opterećenja na betonske ploče izvedene od cementnog morta. U okviru eksperimentalnog programa ispitano je ukupno devet uzoraka ploča dimenzija 500 x 500 x 50 mm. Pripremljeni uzorci različitih čvrstoća ispitani su metodom padajućeg tereta. Udarna čvrstoća uzoraka određena je na temelju mjerenih vrijednosti ubrzanja, udarnog opterećenja i pomaka. Osim toga, tijekom pokusa određen je i raspored pukotina koje nastaju nakon udarnog opterećenja. Ustanovljeno je da vrsta morta bitno utječe na udarnu čvrstoću uzoraka. Za svaki je uzorak provedena i analiza konačnim elemenatima radi provjere eksperimentalnih rezultata. Na odabranim su uzorcima uspoređene vrijednosti ubrzanja, pomaka i udarnog opterećenja. Prikazan je odnos između eksperimentalnih i numeričkih rezultata, a dobivene vrijednosti pokazuju da se metoda konačnih elemenata može primijeniti u ocjenjivanju dinamičkog odziva uzoraka podvrgnutih udarnom opterećenju male brzine.

Ključne riječi
betonska ploča, ispitivanje padajućim teretom, udarno opterećenje, numerička analiza

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Erdem, R. T., Berberoğlu, M., Gücüyen, E.: Ponašanje betonskih ploča od cementnog morta pri udarnom opterećenju, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 2, pp. 117-127, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3159.2021

ILI:

Erdem, R. T., Berberoğlu, M., Gücüyen, E. (2023). Ponašanje betonskih ploča od cementnog morta pri udarnom opterećenju, GRAĐEVINAR, 75 (2), 117-127, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3159.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Assoc. Prof. Dr. R. Turul Erdem WEB
R. Tuğrul Erdem
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
MSc. Murat Berberolu WEB
Murat Berberoğlu
Sveučilište Manisa Celal Bayar, Turska
Građevinski fakultet
Engin GUCUYEN
Engin Gücüyen
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo