Arhiva

UDK: 666.624:131.435
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Metode ispitivanja otpornosti betona na smrzavanje

Srđan Uzelac, Ana Hranilović Trubić

Sažetak

U članku su opisane normirane metode ispitivanja otpornosti betona na djelovanje mraza i soli za odmrzavanje. Posebno su istaknute prednosti najnovijeg uređaja za određivanje veličine zračnih pora (Air Void Analyzer - AVA) kojim se preventivno može korigirati sastav svježeg betona. Istaknuto je da se primjenom ovog uređaja mogu izbjeći troškovi naknadne sanacije i postići značajne uštede u gradnji infrastrukture. Dosadašnje metode ispitivanja samo su utvrđivale činjenično stanje.

Ključne riječi
smrzavanje, faktor razmaka, očvrsnuli beton, odmrzavanje, specifična površina, svježi beton, zračni mjehurić

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Uzelac, S., Trubić, A. H.: Metode ispitivanja otpornosti betona na smrzavanje, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 5

ILI:

Uzelac, S., Trubić, A. H. (2005). Metode ispitivanja otpornosti betona na smrzavanje, GRAĐEVINAR, 57 (5)
Autori:

Srđan Uzelac
Institut IGH d.d.

Ana Hranilović Trubić
Institut IGH d.d.