Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 8
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Tlačna čvrstoća cementnih stabilizacija koje sadržavaju reciklirani i otpadni materijal

Milija Stijanović, Vlastimir Radonjanin, Mirjana Malešev, Tiana Milović, Saeeda Furgan

Sažetak

U ovom radu analizirane su mogućnosti upotrebe recikliranog asfaltnog kolnika za zamjenu prirodnog agregata do 30 %, zajedno s primjenom letećeg pepela za zamjenu 20 % ili 40 % portland cementa u cementnim stabilizacijama sa 4 % i 6 % veziva. Proktorov pokus je upotrebljen za određivanje maksimalne suhe zapreminske mase i optimalnog udjela vlage u stabilizacijama na bazi cementa. Tlačna čvrstoća je ispitana nakon 7, 28 i 90 dana. Utjecajni parametri na 28-dnevnu tlačnu čvrstoću vrednovani su faktoriskim eksperimentom i svrstavanjem u razrede čvrstoće. Dobiveni rezultati opravdavaju upotrebu otpadnih i recikliranih materijala u kolničkim konstrukcijama.

Ključne riječi
cementna stabilizacija, leteći pepeo, reciklirani asfaltni kolnik, tlačna čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stijanović, M., Radonjanin, V., Malešev, M., Milović, T., Furgan, S.: Tlačna čvrstoća cementnih stabilizacija koje sadržavaju reciklirani i otpadni materijal, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 8, pp. 791-804, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3161.2021

ILI:

Stijanović, M., Radonjanin, V., Malešev, M., Milović, T., Furgan, S. (2021). Tlačna čvrstoća cementnih stabilizacija koje sadržavaju reciklirani i otpadni materijal, GRAĐEVINAR, 73 (8), 791-804, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3161.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Photo Milija Stojanovic WEB
Milija Stijanović
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Zavod građevinarstvo i geodeziju
Photo IVlastimir Radonjanin WEB
Vlastimir Radonjanin
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Zavod građevinarstvo i geodeziju
Photo IMirjana Malesev WEB
Mirjana Malešev
Sveučilište u Novom Sadu
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Photo Tiana Milovic WEB
Tiana Milović
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Zavod građevinarstvo i geodeziju
Photo Saeeda Furgan WEB
Saeeda Furgan
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Zavod građevinarstvo i geodeziju