Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 4
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Traženje oblika vlačnih konstrukcija u nastavi na Građevinskom fakultetu

Petra Gidak, Elizabeta Šamec, Krešimir Fresl, Jelena Vukadin

Sažetak

Na nastavi kolegija Građevna statika 2. na trećoj godini preddiplomskoga studija na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu studenti niz godina usvajaju teorijsko znanje o oblikovanju vlačnih prednapetih konstrukcija (s naglaskom na mreže prednapetih kabela). Radi boljega razumijevanja problema traženja oblika, a primjereno preddiplomskom studiju, studenti su kolegija akademske godine 2019./2020. izrađivali fizički model vlačne konstrukcije od elastične mrežaste tkanine. Potom su primjenom metode gustoća sila numerički definirali ravnotežni položaj primjenom programa Rhinoceros i Grasshopper (vizualni programski jezik i okruženje u Rhinocerosu 3D) te SageMath.

Ključne riječi
preddiplomski studij, kolegij Građevna statika 2., traženje oblika, fizički model, numerički model

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gidak, P., Šamec, E., Fresl, K., Vukadin, J.: Traženje oblika vlačnih konstrukcija u nastavi na Građevinskom fakultetu, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 4, pp. 349-363, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3168.2021

ILI:

Gidak, P., Šamec, E., Fresl, K., Vukadin, J. (2021). Traženje oblika vlačnih konstrukcija u nastavi na Građevinskom fakultetu, GRAĐEVINAR, 73 (4), 349-363, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3168.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Gidak WEB
Petra Gidak
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
Samec WEB
Elizabeta Šamec
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
FRESL Novo WEB
Krešimir Fresl
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za tehničku mehaniku
jv WEB
Jelena Vukadin
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet