Arhiva

UDK: 624.056.001.42
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Eksperimentalna istraživanja prototipova građevnih proizvoda

Joško Krolo, Diana Šimić, Ana Skender

Sažetak

U članku se objašnjava koje se radnje moraju provesti u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog proizvoda. To su: ispitivanja i nadzor. Dan je tabelarni pregled radnji koje treba provesti s podacima o subjektima koji ih provode. Posebno je opisana prva radnja u sustavu – početno ispitivanje. Prikazani su primjeri istraživanja tipova građevnih proizvoda koji su provedeni u Laboratoriju za ispitivanje konstrukcije Zavoda za tehničku mehaniku Građevinskog fakulteta u Zagrebu.

Ključne riječi
početno ispitivanje, prototip, istraživanja, sukladnost, ispitivanje, nadzor, građevni proizvod

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Krolo, J., Šimić, D., Skender, A.: Eksperimentalna istraživanja prototipova građevnih proizvoda, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 10

ILI:

Krolo, J., Šimić, D., Skender, A. (2010). Eksperimentalna istraživanja prototipova građevnih proizvoda, GRAĐEVINAR, 62 (10)
Autori:
foto krolo
Joško Krolo
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Diana Šimić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ana Skender
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet