Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 9
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena uvjeta ugodnosti nakon useljenja u prostorima zelenih poslovnih zgrada

İdil Ayçam, Leyla Senem Görgülü, Asena Soyluk

Sažetak

Cilj je ovog istraživanja otkriti odnos između procjene kvalitete nakon useljenja i udobnosti u unutrašnjem prostoru zelenih poslovnih (uredskih) zgrada. Najprije su ocijenjene značajke fasada na šest poslovnih zgrada iz Turske s LEED-NC certificikatom (Leadership in Energy and Environmental Design-New Construction). Zatim je provedeno je istraživanje, nakon useljenja, kako bi korisnici ocijenili udobnost uredskih prostora. Upitnik nakon useljenja ocijenjen je regresijskim metodama i metodama unakrsnih tablica statističkim programom za društvene znanosti, IBM SPSS Statistics. Rezultati pokazuju da su značajke ovojnice važne za procjenu energetske učinkovitosti zgrade nakon useljenja, a razine zadovoljstva udobnosti korisnika u unutrašnjem prostoru povezane su s položajem radnog mjesta svake osobe.

Ključne riječi
zelene poslovne zgrade, ovojnica zgrade, procjena nakon useljenja, zadovoljstvo korisnika, udobnost u zatvorenom prostoru

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ayçam, İ., Görgülü, L. S., Soyluk, A.: Procjena uvjeta ugodnosti nakon useljenja u prostorima zelenih poslovnih zgrada, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 9, pp. 721-737, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3179.2021

ILI:

Ayçam, İ., Görgülü, L. S., Soyluk, A. (2022). Procjena uvjeta ugodnosti nakon useljenja u prostorima zelenih poslovnih zgrada, GRAĐEVINAR, 74 (9), 721-737, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3179.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
3576 A2 dil Aycam WEB
İdil Ayçam
Sveučilište Gazi, Ankara, Turska
Arhitektonski fakultet
3179 Goerguelue WEB
Leyla Senem Görgülü
Sveučilište Gazi, Ankara, Turska
Arhitektonski fakultet

Asena Soyluk
Sveučilište Gazi, Ankara, Turska
Arhitektonski fakultet