Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 10
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj smola na mehanička svojstva polimernog betona

Ferit Cakir, Armin Karimi, Arif Ulu, Mustafa Gündoğdu

Sažetak

Industrija cementa je danas odgovorna za najveće razine emisije ugljičnog dioksida (CO2) i potrošnje energije u građevinskoj industriji. Stoga je u današnje vrijeme primjena održivih vezivnih materijala kao zamjene za cement postalo pitanje od globalnog značenja. Iz prethodnih se radova vidi da su polimeri pouzdana i održiva alternativa cementu u graditeljstvu, a dugoročno gledano, polimerni betoni (PC) smatraju se najprikladnijom zamjenom tradicionalnih betona s cementom. U ovom se radu kao glavni cilj postavlja istraživanje utjecaja smola, koje se koriste kao vezivne komponente u polimernom betonu, na mehanička svojstva polimernih betona. U tom se smislu u radu analizira deset ortoftalnih nezasićenih poliesterskih smola (OUPR) koje se često koriste u građevinarstvu, te se provode ispitivanja svježeg i očvrsnulog betona u obliku ploča koje sadrže navedene smole. Nakon analize, svakom se tipu smole dodjeljuje indeks učinkovitosti. Eksperimentalni rezultati pokazuju da vrsta smole bitno utječe na mehanička svojstva polimernog betona.

Ključne riječi
polimerni materijali, polimerni beton, smola, ortoftalna nezasićena poliesterska smola, fizikalna svojstva, mehanička svojstva

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cakir, F., Karimi, A., Ulu, A., Gündoğdu, M.: Utjecaj smola na mehanička svojstva polimernog betona, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 10, pp. 995-1006, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3187.2021

ILI:

Cakir, F., Karimi, A., Ulu, A., Gündoğdu, M. (2021). Utjecaj smola na mehanička svojstva polimernog betona, GRAĐEVINAR, 73 (10), 995-1006, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3187.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
t 38283716
Ferit Cakir
Tehničko sveučilište Gebze, Kocaeli, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
2 Karimi WEB
Armin Karimi
Mert Casting Inc., Istanbul, Turska
4 Ulu WEB
Arif Ulu
Sveučilište Istanbul Aydin, Istanbul, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za strojarstvo
3 Gundog WEB
Mustafa Gündoğdu
Mert Casting Inc., Istanbul, Turska