Arhiva

UDK: 624.7.001.3(091)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 12
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Najstariji na svijetu veći spregnuti most

Zvonimir Marić, Damir Markulak, Damir Varevac

Sažetak

U članku je opisan cestovni most preko Save u Zagrebu (tzv. Savski most), pušten u promet prije sedamdeset godina. To je najstariji veći spregnuti most na svijetu, iako pri projektiranju nije tako proračunan. Zapravo je projektant upotrijebio armiranobetonsku ploču kao vjetrovni spreg, ali je ipak predvidio ugradbu svojevrsnih moždanika. Rezultati provedenog pokusnog opterećivanja potaknuli su dalja laboratorijska istraživanja i smjeliju primjenu spregnutih sklopova u mostogradnji.

Ključne riječi
spregnuti rasponski sklop, armiranobetonska ploča, vjetrovni spreg, moždanik, pokusno opterećenje, spregnuti most

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Marić, Z., Markulak, D., Varevac, D.: Najstariji na svijetu veći spregnuti most, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 12

ILI:

Marić, Z., Markulak, D., Varevac, D. (2009). Najstariji na svijetu veći spregnuti most, GRAĐEVINAR, 61 (12)
Autori:

Zvonimir Marić
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet
Damir Markulak WEB
Damir Markulak
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
varevac damir WEB
Damir Varevac
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet