Arhiva

Objavljen: Građevinar 76 (2024) 2
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Disperzivno armirani beton: korelacije između sastava, strukture i svojstava

Marin Amareanu, Larisa Melita

Sažetak

U ovom radu istraživan je utjecaj čeličnih vlakana na fizikalna i mehanička svojstva disperzivno armiranog betona s dodacima. Konačni cilj je stvaranje i dobivanje betona visokih uporabnih svojstava. Mehanička čvrstoća nije uvijek primarni uvjet kod visokokvalitetnog betona. Međutim, trajnost betona koja je osigurana kroz vrlo nisku propusnost i otpornost na agresivno okruženje može voditi do betona visokih uporabnih svojstava. Za pripremu betona korišten je leteći pepeo, granulirana zgura iz visokih peći i silicijska prašina, a za disperzivnu armaturu čelična vlakna. Učinci ovih dodataka i prisutnost čeličnih vlakana koriste se za povećanje duktilnosti betona, njegovu sposobnost apsorpcije energije (za povećanje mehaničke čvrstoće) i poboljšanje opće trajnosti betona.

Ključne riječi
sastav betona, disperzivno armirani beton, čelična vlakna, mehanička čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Amareanu, M., Melita, L.: Disperzivno armirani beton: korelacije između sastava, strukture i svojstava, GRAĐEVINAR, 76 (2024) 2, pp. 107-117, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3218.2021

ILI:

Amareanu, M., Melita, L. (2024). Disperzivno armirani beton: korelacije između sastava, strukture i svojstava, GRAĐEVINAR, 76 (2), 107-117, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3218.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Marin Amareanu WEB
Marin Amareanu
Tehničko sveučilište za graditeljstvo, Bukurešt, Rumunjska
Fakultet za željeznice, ceste i mostove
Larisa Melita WEB
Larisa Melita
Tehničko sveučilište za graditeljstvo
Fakultet za željeznice, ceste i mostove
Bukurešt, Rumunjska