Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Otkazivanje mostova, forenzičko inženjerstvo i preporuke za projektiranje robusnih konstrukcija

Ivana Milić, Ana Mandić Ivanković, Anton Syrkov, Dominik Skokandić

Sažetak

U radu je dan pregled forenzičkog inženjerstva u građevinarstvu, strategije koja slijedi nakon otkazivanja mostova. Provedena je statistička analiza i sistematizacija raspoloživih podataka o otkazivanjima mostova u cijelom svijetu u vremenskom razdoblju od 1966.- 2020. godine. Detaljno je analizirano više od 600 slučajeva djelomičnog ili potpunog rušenja mostova te su analizirani uzroci koji su doveli do njihovog otkazivanja. Do otkazivanja svakog od ovih mostova najčešće nije došlo uslijed samo jednog faktora, već je glavni uzrok je najčešće okidač u uzročnoposljedičnom slijedu niza događaja koji su tome pridonijeli. Sukladno tome, osim glavnih uzroka, za svaki od analiziranih slučajeva naveden je i utjecaj ljudskog faktora kao preduvjeta koji je doveo do otkazivanja. U drugom dijelu rada opisani su tipovi progresivnog kolapsa kao kritičnog načina otkazivanja konstrukcija, s naglaskom na mostove, kao i pregled teorije robusnosti konstrukcija. Dane su smjernice i pristupi projektiranju u cilju sprječavanja katastrofalnih otkazivanja i stvaranja robusnijih konstrukcija. Opisani su načini postizanja robusnosti kod projektiranja novih te ojačavanja postojećih mostova, uz praktične primjere iz prakse.

Ključne riječi
forenzičko inženjerstvo, otkazivanje mostova, progresivni kolaps, robusnost, izvanredna djelovanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Milić, I., Ivanković, A. M. ., Syrkov, A., Skokandić, D.: Otkazivanje mostova, forenzičko inženjerstvo i preporuke za projektiranje robusnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 7, pp. 717-736, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3234.2021

ILI:

Milić, I., Ivanković, A. M. ., Syrkov, A., Skokandić, D. (2021). Otkazivanje mostova, forenzičko inženjerstvo i preporuke za projektiranje robusnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 73 (7), 717-736, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3234.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Milic WEB
Ivana Milić
SMAGRA d.o.o., Zagreb, Hrvatska
ami WEB
Ana Mandić Ivanković
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Syrkov WEB
Anton Syrkov
Transmost PLC, Rusija
Dominik WEB
Dominik Skokandić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet