Arhiva

UDK: 628.34/35:624.012.3
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u Osijeku

Zdenko Tadić, Davor Tomičić, Zorislav Despot

Sažetak

Opisuje se uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda koje nastaju iz pogona nove tekstilne proizvodnje u slobodnoj zoni Osijeka, čiji je investitor Beneton Croatia d.o.o. iz Osijeka. Dani su osnovni podaci o procesu proizvodnje i opisani su uređaji za pročišćavanje. Prikazani su svi objekti u sastavu uređaja. Posebno su prikazane konstrukcije objekata koje se montiraju, a dio se izvodi monolitno. Osnovni podaci o proračunskim modelima konstrukcija također su opisani.

Ključne riječi
uređaj za pročišćavanje, tekstilna proizvodnja, objekti uređaja, konstrukcija objekata, proračun, tehnološke otpadne vode

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tadić, Z., Tomičić, D., Despot, Z.: Uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u Osijeku, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 4

ILI:

Tadić, Z., Tomičić, D., Despot, Z. (2002). Uređaj za pročišćavanje tehnoloških otpadnih voda u Osijeku, GRAĐEVINAR, 54 (4)
Autori:
ZTadic WEB
Zdenko Tadić
Hidroing d.o.o. Osijek, Hrvatska

Davor Tomičić
Hidroing, d.o.o. Osijek

Zorislav Despot
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet