Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Potres Petrinja magnitude Mw 6.4: glavni parametri potresa, utjecaj na građevine i preporuka za njihovu obnovu

Jure Radnić, Nikola Grgić, Ante Buzov, Ivan Banović, Marija Smilović Zulim, Goran Baloević, Marina Sunara

Sažetak

Razorni potres Petrinja (opći pojam za potrese na Banovini) od 29.12.2020. magnitude Mw 6.4 oduzeo je 7 ljudskih života i prouzročio katastrofalne štete na području Banovine. U radu su prikazani i analizirani najvažniji parametri potresa te naglašena njihova važnost u razumijevanju nastalih oštećenja i rušenja građevina te oblikovanju optimalne konstrukcije za njihovu obnovu. Dan je doprinos u razumijevanju složenog mehanizma nastanka potresa preko analize naponsko-deformacijskog stanja u stijenskom masivu tijekom međudjelovanja tektonskih ploča. Uzroci rušenja i oštećenja zgrada objašnjeni su kombiniranim utjecajem svojstava njihove konstrukcije, tla i samog potresa. Predložena su rješenja optimalne konstrukcije novih zgrada, kao i rješenja konstrukcijskog ojačanja oštećenih zgrada.

Ključne riječi
potres Petrinja, glavni parametri potresa, mehanizam nastajanja potresa, utjecaj na građevine, obnova građevina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Radnić, J., Grgić, N., Buzov, A., Banović, I., Smilović Zulim, M., Baloević, G., Sunara, M.: Potres Petrinja magnitude Mw 6.4: glavni parametri potresa, utjecaj na građevine i preporuka za njihovu obnovu, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 11, pp. 1109-1128, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3243.2021

ILI:

Radnić, J., Grgić, N., Buzov, A., Banović, I., Smilović Zulim, M., Baloević, G., Sunara, M. (2021). Potres Petrinja magnitude Mw 6.4: glavni parametri potresa, utjecaj na građevine i preporuka za njihovu obnovu, GRAĐEVINAR, 73 (11), 1109-1128, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3243.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Nikola Grgic WEB
Nikola Grgić
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Buzov WEB
Ante Buzov
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Banovic WEB
Ivan Banović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Smilovic Marija
Marija Smilović Zulim
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Goran Baloevic WEB
Goran Baloević
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Marina
Marina Sunara
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije