Arhiva

UDK: 625.85.001.42:625.711.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 12
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Kriteriji uzdužne ravnosti vozne površine asfaltnih kolnika

Miroslav Šimun, Tatjana Rukavina

Sažetak

U cilju sagledavanja utjecaja opsega građevinskog zahvata i klase javnih cesta, u radu su opisani čimbenici koji utječu na postizanje ravnosti asfaltnih voznih površina. Statistički su analizirane vrijednosti indeksa ravnosti IRI100, izmjerene na, u posljednje četiri godine, izvedenim kolnicima hrvatske cestovne mreže. Utvrđeni su granični kriteriji ravnosti vozne površine za tri glavne klase cesta (autoceste; državne ceste; gradske ceste) te sedam kategorija asfaltnih kolnika.

Ključne riječi
ravnost, asfaltni kolnik, hrvatska cestovna mreža, granični kriterij, pokazatelj IRI, vozna površina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Šimun, M., Rukavina, T.: Kriteriji uzdužne ravnosti vozne površine asfaltnih kolnika, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 12

ILI:

Šimun, M., Rukavina, T. (2009). Kriteriji uzdužne ravnosti vozne površine asfaltnih kolnika, GRAĐEVINAR, 61 (12)
Autori:
SIMUN WEB
Miroslav Šimun
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel

Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice