Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 1
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena ponašanja i prijedlog pojačanja postojeće građevine

R. Tuğrul Erdem, Koçali Karal

Sažetak

Kao odgovor na pojavu snažnih potresa u seizmičkim se propisima provode revizije metoda za projektiranje građevina otpornih na seizmička djelovanja. Poznato je da su mnoge postojeće građevine smještene u seizmički aktivnim područjima diljem svijeta. Potresi uzrokuju znatna oštećenosti elemenata konstrukcije, te djelomično ili potpuno rušenje građevina. Zbog toga se, u okviru različitih seizmičkih propisa, diljem svijeta provodi ocjenjivanje seizmičkog ponašanja i postupaka pojačanja postojećih građevina. Zahvaljujući razvoju računalne tehnologije, nelinearne metode danas nude sve pouzdanije postupke za određivanje ponašanja građevina. U ovom se radu najprije provodi nelinearna analiza ponašanja postojeće tipične armiranobetonske građevine srednje visine prema turskom seizmičkom propisu – 2018 te prema američkoj normi ASCE. Nakon ocjene oštećenosti konstrukcijskih elementa, građevina je pojačana čeličnim razuporama te je zatim analiza ponovljena. U postupku je korišten računalni program za analizu konačnih elemenata SAP2000. Koeficijenti oštećenosti konstrukcijskih elemenata te modalna svojstva i međukatni pomaci, određeni su i uspoređeni prema oba spomenuta propisa, te je zaključeno da predložena metoda pojačanja može biti prihvatljivo alternativno rješenje za takve građevine.

Ključne riječi
armiranobetonska građevina, analiza učinkovitosti, seizmički propisi, pojačanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Erdem, R. T., Karal, K.: Ocjena ponašanja i prijedlog pojačanja postojeće građevine , GRAĐEVINAR, 74 (2022) 1, pp. 51-61, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3250.2021

ILI:

Erdem, R. T., Karal, K. (2022). Ocjena ponašanja i prijedlog pojačanja postojeće građevine , GRAĐEVINAR, 74 (1), 51-61, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3250.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Assoc. Prof. Dr. R. Turul Erdem WEB
R. Tuğrul Erdem
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Kocali Karal WEB
Koçali Karal
Sveučilište Manisa Celal Bayar, Turska
Odjel za građevinarstvo