Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 11
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena bespilotnih letjelica u ocjeni stanja mostovne infrastrukture

Suzana Ereiz, Marko Bartolac, Jurica Goričanec, Matko Orsag

Sažetak

Nedostatci klasičnih metoda pregleda građevina prometne infrastrukture doveli su do razvoja učinkovitijih, pouzdanijih, bržih i jeftinijih postupaka za ocjenu stanja te procjenu nosivosti i uporabnog vijeka građevina. U tom kontekstu, najistaknutiju ulogu imaju različiti autonomni sustavi razvijeni u posljednjih desetak godina, čiji se napredak neprestano ubrzava. U radu je dan pregled stanja područja upotrebe bespilotnih letjelica za pregled konstrukcija s naglaskom na preglede mostova. Rad uključuje sljedeće: prikaz aktualne zakonske regulative koja propisuje tipove i učestalost izvođenja pregleda; osvrt na trenutačno zastupljene klasične metode pregleda te njihove prednosti i nedostatke; analizu prednosti i nedostataka upotrebe bespilotnih letjelica za preglede mostova te pregled opreme koja se najčešće koristi prilikom njihova razvoja.

Ključne riječi
bespilotne letjelice, ocjena stanja, mostovi, zakonska regulativa, monitoring građevina

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ereiz, S., Bartolac, M., Goričanec, J., Orsag, M.: Primjena bespilotnih letjelica u ocjeni stanja mostovne infrastrukture, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 11, pp. 1095-1106, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3254.2021

ILI:

Ereiz, S., Bartolac, M., Goričanec, J., Orsag, M. (2021). Primjena bespilotnih letjelica u ocjeni stanja mostovne infrastrukture, GRAĐEVINAR, 73 (11), 1095-1106, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3254.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Suzana Ereiz4
Suzana Ereiz
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Foto MB WEB
Marko Bartolac
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Jurica Goricanec
Jurica Goričanec
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva
Orsag WEB
Matko Orsag
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva