Arhiva

UDK: 624.012.002.2:502.7
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 10
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Istraživanja kriterija održivosti armiranog betona

Dubravka Bjegović, Marija Jelčić Rukavina

Sažetak

U radu se daje prikaz istraživanja usmjerenih na zadovoljenje kriterija održivosti u području armiranog betona kao materijala od kojeg su izrađene trajnije armiranobetonske konstrukcije, koja su proveli autori rada sa suradnicima, tijekom nekoliko zadnjih godina. Temelji održivosti leže u tri osnovne postavke, koje su detaljno obrađene u ovom radu: očuvanje prirodnih resursa, smanjenje emisije CO2, te projektiranje, gradnja i održavanje trajnijih armiranobetonskih konstrukcija.

Ključne riječi
procjena rizika, armiranobetonska konstrukcija, kriterij održivosti, trajnost, istraživanje, prirodni resursi, armirani beton

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bjegović, D., Jelčić Rukavina, M. .: Istraživanja kriterija održivosti armiranog betona , GRAĐEVINAR, 62 (2010) 10

ILI:

Bjegović, D., Jelčić Rukavina, M. . (2010). Istraživanja kriterija održivosti armiranog betona , GRAĐEVINAR, 62 (10)
Autori:
BJEGOVIĆ WEB
Dubravka Bjegović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Marija Jelcic Rukavina WEB
Marija Jelčić Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za materijale