Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 2
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Anizotropija deformacionih svojstava meke stijene

Slobodan Živaljević, Zvonko Tomanović, Borko Miladinović

Sažetak

Slojevitost kao tipično svojstvo sedimentnih stijena, uzrok je inherentne anizotropije deformacijskih svojstava stijenskih masa. Rezultati jednoosnih i troosnih, kratkotrajnih i testova puzanja provedenih od strane autora na orijentiranim uzorcima meke sedimentne stijene - lapora prezentirani su u ovom radu. Interpolacijom rezultata kratkotrajnih pokusa utvrđena je parabolična ovisnost sekantnog modula deformabilnosti o kutu (a) između opterećnja i ravnine prirodne slojevitosti u intervalu od 0 do 90 stupnjeva. Vremenski ovisan deformacijski odgovor je opisan utvrđivanjem ovisnosti parametara modificiranog Wallnerovog modela o kutu a u intervalu od 45 do 90 stupnjeva na osnovi rezultata provedenih testova puzanja.

Ključne riječi
meka stijena, puzanje, anizotropija, slojevitost, sekantni modul, troosni, lapor

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Živaljević, S., Tomanović, Z., Miladinović, B.: Anizotropija deformacionih svojstava meke stijene, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 2, pp. 129-141, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3266.2021

ILI:

Živaljević, S., Tomanović, Z., Miladinović, B. (2023). Anizotropija deformacionih svojstava meke stijene, GRAĐEVINAR, 75 (2), 129-141, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3266.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Slobodan zivaljevic WEB
Slobodan Živaljević
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet u Podgorici
Zvonko tomanovic WEB
Zvonko Tomanović
GeoT d.o.o, Podgorica, Crna Gora
Borko Miladinovi WEBc
Borko Miladinović
Sveučilište Crne Gore
Građevinski fakultet u Podgorici