Arhiva

UDK: 69.008:728.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Društveno poticana stanogradnja u Hrvatskoj

Davor Rajčić

Sažetak

U članku se daju informacije o propisima Sabora Republike Hrvatske (Zakon), Vlade RH i drugih tijela koje se odnose na društveno poticanu stanogradnju. Opisuje se uloga pojedinih tijela i institucija te daju podaci o izvorima sredstava za financiranje toga oblika izgradnje stanova. Izneseni su podaci o tome tko ima pravo kupnje takovih stanova i način ostvarivanja toga prava. Objašnjeni su elementi donesenog Programa i dani su podaci o tome što je do sada ostvareno od Programa.

Ključne riječi
društveno poticana stanogradnja, financiranje, Program društveno poticane stanogradnje, ostvarenje Programa, stanogradnja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rajčić, D.: Društveno poticana stanogradnja u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 4

ILI:

Rajčić, D. (2002). Društveno poticana stanogradnja u Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 54 (4)
Autori:

Davor Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet