Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Pristup projektiranja ekonomičnih hibridnih CLT podova

Nemanja Markovic, Miroslav Marjanović, Radovan Cvetković

Sažetak

Postoji sve veći interes za istraživanjem i izradom hibridnih križno lameliranih drvenih ploča (CLT) koje su sastavljene od slojeva drva različite kvalitete, a koje će smanjiti proizvodne troškove. Iz tog razloga ovaj se rad bavi pristupom projektiranja isplativih hibridnih CLT panela opterećenih na savijanje i to primjenom postojećih analitičkih postupaka te neispitanih postupaka konačnih elemenata. U analizi kvadratnih panela primjenjuju se gama-metoda, proširena verzija gama-metode te kompozitna teorija, a model temeljen na teoriji konačnih elemenata primjenjuje se ako je panel složenog oblika koji je opterećen na savijanje. Provedeno je opsežno istraživanje na 25 CLT panela u kojima se uzimaju u obzir različite dimenzije, sheme laminiranja, geometrije i rubni uvjeti. Ističu se i kvantificiraju uštede troškova koristeći niži razred drva u središnjim zonama CLT panela. Taj je koncept pokazao ekonomski potencijal koji bi se trebao uzeti u obzir tijekom projektiranja i proizvodnje CLT panela u konstrukcijskom inženjerstvu poput laganih podnih konstrukcija.

Ključne riječi
križno lamelirano drvo, lameliranje, analiza troškova, metoda konačnih elemenata

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Markovic, N., Marjanović, M., Cvetković, R.: Pristup projektiranja ekonomičnih hibridnih CLT podova, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 4, pp. 301-311, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3271.2021

ILI:

Markovic, N., Marjanović, M., Cvetković, R. (2022). Pristup projektiranja ekonomičnih hibridnih CLT podova, GRAĐEVINAR, 74 (4), 301-311, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3271.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Markovic WEB
Nemanja Markovic
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
Profile 4
Miroslav Marjanović
Sveučilište u Beogradu, Srbija
Građevinski fakultet
Cvetkovic WEB
Radovan Cvetković
Sveučilište u Nišu
Građevinsko-arhitektonski fakultet