Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 5
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Karakteristike posmične veze u spregnutoj ploči od čelika i betona

Preetha Vellaichamy, Senthilkumar Veerasamy, Vasudevan Mangottiri

Sažetak

Spregnute ploče od čelika i betona s hladno oblikovanim profiliranim čeličnim limovima često se koriste u čeličnim okvirnim građevinama. U tim se pločama čelični lim koristi kao radna platforma u fazi izvođenja, dok u fazi uporabe djeluje kao vlačna armatura. Nosivost posmične veze spregnute ploče u ovom se radu ocjenjuje na dva različita profilirana čelična lima. Konkretno, izvedeno je dvanaest uzoraka spregnutih ploča te je ispitano njihovo ponašanje u stvarnoj veličini nanošenjem opterećenja u dvije točke. Osim toga, na temelju raspona sprezanja i visine profila, analizira se ponašanje konstrukcije spregnute ploče u pogledu odnosa između opterećenja i pomaka, otpornosti posmične veze, koeficijenta duktilnosti i odnosa između opterećenja i proklizavanja. Rezultati pokazuju da uzorci najčešće otkazuju zbog otkazivanja uzdužne posmične veze između betona i profiliranog lima. Kako je uzdužni posmik složena pojava, empirijski pristupi služe za ocjenjivanje mehanizma posmične veze između betona i profilirane ploče. Provjera i usporedba rezultata eksperimentalnog ispitivanja provedena je na konvencionalnim i pojednostavljenim m-k modelima na temelju dubine profilirane ploče. Validirani rezultati pokazali su prihvatljivu razinu pouzdanosti pri predviđanju visine svakog profila na temelju interakcijskih vrijednosti m i k.

Ključne riječi
spregnute ploče, posmična veza, m-k metoda, uzdužni posmik, odnos između opterećenja i proklizavanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Vellaichamy, P., Veerasamy, S., Mangottiri, V.: Karakteristike posmične veze u spregnutoj ploči od čelika i betona, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 5, pp. 393-401, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3273.2021

ILI:

Vellaichamy, P., Veerasamy, S., Mangottiri, V. (2022). Karakteristike posmične veze u spregnutoj ploči od čelika i betona, GRAĐEVINAR, 74 (5), 393-401, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3273.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Pretha WEB
Preetha Vellaichamy
Tehnološki institut Bannari Amman, Erode, Indija
Odjel za građevinarstvo
2 Senthilkumar WEB
Senthilkumar Veerasamy
Tehnički fakultet M. Kumarasamy, Karur, Indija
Odjel za građevinarstvo
3 Mangorthi WEB
Vasudevan Mangottiri
Tehnološki institut Bannari Amman, Erode, Indija
Odjel za građevinarstvo