Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 10
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numeričko modeliranje plutajuće konstrukcije primjenom spregnute Euler-Lagrangeove formulacije

Engin Gücüyen, R. Tuğrul Erdem

Sažetak

Plutajuće konstrukcije složeni su sustavi sastavljeni od platforme (pontona), priveznih elemenata i konopa. U ovom radu istražuje se ponašanje pontona koji se koristi kao plutajuća konstrukcija i četiri privezna elementa pod utjecajem različitih uvjeta opterećenja valovima. Kombinirana analiza se numerički provodi između kretanja pontona, konopa za privez i morskog okoliša. Konopi za privez modelirani su kao mrežni elementi, a ponton je modeliran kao kruto tijelo sa šest stupnjeva slobode kretanja. Stanje opterećenja valovima predstavljeno je pomoću dva različita valna spektra. Prvi se spektar (slučaj I) generira iz jednog sinusoidnog vala korištenjem Jonswapovog spektra, drugi (slučaj II) se generira iz superponiranog višesinusoidnog vala. Vremenski promjenjivo kretanje pontona i napetosti konopa za privez određeni su numeričkom analizom za slučaj I i slučaj II. Na temelju rezultata oba slučaja određene su kritične vrijednosti. U numeričkim rješenjima primijenjena je dvosmjerna analiza interakcije fluid-konstrukcija (FSI). U analizi se provodi potpuno nelinearna simulacija slobodne površine pomoću tehnike spregnute Euler-Lagrangeove formulacije. Uz to, numerički rezultati uspoređeni su s rezultatima dobivenim analitičkim rješavanjem kota slobodnih površina.

Ključne riječi
plutajuća konstrukcija, interakcija fluida i konstrukcije, analiza konačnih elemenata, spregnuta Euler-Lagrangeova (CEL) formulacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gücüyen, E., Erdem, R. T.: Numeričko modeliranje plutajuće konstrukcije primjenom spregnute Euler-Lagrangeove formulacije, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 10, pp. 869-880, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3276.2021

ILI:

Gücüyen, E., Erdem, R. T. (2022). Numeričko modeliranje plutajuće konstrukcije primjenom spregnute Euler-Lagrangeove formulacije, GRAĐEVINAR, 74 (10), 869-880, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3276.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Engin GUCUYEN
Engin Gücüyen
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo
Assoc. Prof. Dr. R. Turul Erdem WEB
R. Tuğrul Erdem
Sveučilište Celal Bayar, Turska
Fakultet tehničkih znanosti
Odjel za građevinarstvo