Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Dinamička analiza posmičnih stijena s čeličnom ispunom

Yasin Gungor, Kanat Burak Bozdogan

Sažetak

U ovom se radu prikazuje model Timošenkove grede (model za kontinuirane sustave) koji je na originalan način prilagođen za provedbu dinamičke analize sustava posmičnih stijena s čeličnom ispunom (SPSW). Dinamičke karakteristike za prva tri oblika izračunane su rješavanjem diferencijalne jednadžbe modela ekvivalentne Timošenkove grede primjenom metode diferencijalne transformacije. Dinamičke karakteristike prikazane su tablično kako bi se omogućilo brzo i praktično izračunavanje. Pomoću dinamičkih karakteristika provedena je analiza spektra odziva takvih građevina. Primjenom pristupa razvijenog u ovom istraživanju mogu se izračunani ne samo osnovni periodi već i posmična sila na razini tla, maksimalni katni pomak i maksimalni relativni katni pomak. Metoda diferencijalne transformacije u ovoj se radu koristi za rješavanja diferencijalne jednadžbe iskazane prema proračunskom modelu za kontinuirane sustave. Kako bi se ispitala pogodnost metode prezentirane u radu, riješen je primjer iz literature, te je provedeno ocjenjivanje dobivenih rezultata. Rezultati pokazuju da se prikazana metoda može koristiti u preliminarnom koraku projektiranja građevina.

Ključne riječi
posmična stijena s čeličnom ispunom, model kontinuuma, Timošenkova greda, metoda diferencijalne transformacije, dinamičke karakteristike

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gungor, Y., Bozdogan, K. B.: Dinamička analiza posmičnih stijena s čeličnom ispunom, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 12, pp. 1195-1207, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3293.2021

ILI:

Gungor, Y., Bozdogan, K. B. (2021). Dinamička analiza posmičnih stijena s čeličnom ispunom, GRAĐEVINAR, 73 (12), 1195-1207, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3293.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
yasin gungor WEB
Yasin Gungor
Sveučilište Canakkale Onsekiz Mart, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
kanat burak bozdogan WEB
Kanat Burak Bozdogan
Sveučilište Canakkale Onsekiz Mart, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo