Arhiva

UDK: 628.39:552.24
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Procjena zagađenja od oborinskih voda u krškim područjima

Jure Margeta, Ivana Fistanić, Marija Šarić

Sažetak

U radu se analiziraju problemi proračuna srednje godišnje veličine tereta zagađenja oborinskih voda urbanih područja. Bez poznavanja tih podataka ne može se planirati i gospodariti kakvoćom voda i obalnim morem. Postoji više metoda koje se koriste za proračun, a tipične su prikazane u ovom radu. Međutim, za područje krša metoda proračuna godišnjeg tereta zagađenja nije razvijena, te je stoga predložena nova metoda značajke koje su prikazane na primjeru Kaštelanskog zaljeva.

Ključne riječi
godišnji teret zagađenja, krš, naseljena područja, zaštita voda, Kaštelanski zaljev, oborinske vode

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Margeta, J., Fistanić, I., Šarić, M.: Procjena zagađenja od oborinskih voda u krškim područjima, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 5

ILI:

Margeta, J., Fistanić, I., Šarić, M. (2002). Procjena zagađenja od oborinskih voda u krškim područjima, GRAĐEVINAR, 54 (5)
Autori:
margeta WEB
Jure Margeta
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, erhitekture i geodezije

Ivana Fistanić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

Marija Šarić
Projektni ured "Glavinić"