Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 6
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ispitivanje primjene otpadnih mineralnih dodataka u betonu ultravisokih svojstava

Selçuk Memiş, Ali Alshaab Ramroom

Sažetak

Ovo istraživanje ispituje utjecaj različitog otpadnog materijala na svojstva betona ultravisokih svojstava (UHPC), kao i način njihova projektiranja i idealne omjere mješavine. Primjenom metode Taguchi L16 razvilo se nekoliko UHPC mješavina, a što općenito oblikuje eksperimentalne programe za procjenu svojstava UHPCA-a. Nadalje, izabrani su omjeri sastavnih materijala na temelju približnih dosega nađenih u literaturi. Uzorci su njegovani na dva različita načina, a to su: standardno njegovanje uranjanjem u vodu (SC) i njegovanje uranjanjem u vruću vodu (HC). Primijenjena su svojstva očvrsnulog i svježeg betona. Provedeno je ispitivanje betona u svježem stanju kako bi se odredila obradivost te se provelo standardno ispitivanje gustoće. Kako bi se ispitao očvrsnuli uzorak betona, proučene su tlačna čvrstoća i čvrstoća pri savijanju, a provedena su ispitivanja gustoće, apsorpcije i poroznosti. Rezultati tlačnih čvrstoća nakon 28 dana dobiveni Taguchijevim pristupom iznosili su 20 % u slučaju SF-a, 0 % u slučaju FA-a i 0 % u slučaju GBFS-a, a čvrstoće pri savijanju iznosile su 10 % za SF, 0 % za FA i 0 % za GBFS. Tlačna je čvrstoća bila 147.07 MPa u slučaju SC-a, 150.13 MPa u slučaju HC-a, a čvrstoća pri savijanju bila je 26.88 MPa u slučaju SC-a i 27.31 MPa u slučaju HC-a (jer se provodi nakon 28 dana u mješavini s 10 % SF i 10 % GBFS).

Ključne riječi
beton ultravisokih svojstava (UHPC), cement, čelična vlakna, superplastifikatori na bazi polikarboksilatnog etera (PCE), tlačna čvrstoća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Memiş, S., Ramroom, A. A.: Ispitivanje primjene otpadnih mineralnih dodataka u betonu ultravisokih svojstava, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 6, pp. 539-553, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3305.2021

ILI:

Memiş, S., Ramroom, A. A. (2023). Ispitivanje primjene otpadnih mineralnih dodataka u betonu ultravisokih svojstava, GRAĐEVINAR, 75 (6), 539-553, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3305.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
SELCUK MEM
Selçuk Memiş
Sveučilište Kastamonu, Turska
Odjel za građevinarstvo
RAMROM
Ali Alshaab Ramroom
Sveučilište Kastamonu, Turska
Odjel za materijale i inženjerstvo