Arhiva

UDK: 628.18.001.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Određivanje hidrodinamičkih zona

Zoran Nakić

Sažetak

U radu je opisano određivanje hidrodinamičkih zona faktorskom analizom glavnih komponenata. Na primjeru zagrebačkog vodonosnog sustava, identificirane su tri glavne hidrodinamičke zone i nekoliko manjih, koje su odraz prvenstveno lokalnih uvjeta prihranjivanja. Prva se zona nalazi u području budućeg crpilišta Črnkovec, druga u rubnim dijelovima vodonosnog sustava, a treća u uskom pojasu uz rijeku Savu. Utvrđen je značajan utjecaj rijeke na prihranjivanje vodonosnih slojeva.

Ključne riječi
faktorska analiza, hidrodinamička zona, nivogram, prihranjivanje vodonosnika, zagrebački vodonosni sustav, podzemna voda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Nakić, Z.: Određivanje hidrodinamičkih zona, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 6

ILI:

Nakić, Z. (2005). Određivanje hidrodinamičkih zona, GRAĐEVINAR, 57 (6)
Autori:

Zoran Nakić
Sveučilište u Zagrebu,
Rudarsko-geološko-naftni fakultet