Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Smanjenje informacijske asimetrije i izgradnja povjerenja u projektima primjenom blockchain tehnologije

Anita Cerić

Sažetak

Uspjeh svakog građevinskog projekta uvelike ovisi o učinkovitoj komunikaciji i povjerenju između ključnih sudionika projekta. Pretpostavlja se da će svi sudionici u projektu nesmetano zajedno raditi na dovršetku projekta. Ipak, prema agencijskoj teoriji (engl. principal-agent theory), postoji informacijska asimetrija među sudionicima projekta jer svaki od njih ima svoje vlastite interese. Informacijska asimetrija je situacija u kojoj je jedna od dviju strana bolje informirana od druge. Zbog složenosti građevinskih projekata i broja uključenih sudionika, implementacija blockchain tehnologije smanjila bi asimetriju informacija. Ovaj rad pruža okvir za primjenu blockchain tehnologije u građevinskim projektima kako bi se smanjila asimetrija informacija i povećalo povjerenje među sudionicima projekta. Blockchain tehnologija osigurava da svi sudionici projekta imaju pristup svim informacijama koje se razmjenjuju tijekom trajanja projekta, te na taj način pomaže u razvoju povjerenja među njima.

Ključne riječi
blockchain, informacijska asimetrija, građevinski projekti, povjerenje, komunikacijski protokol

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Cerić, A.: Smanjenje informacijske asimetrije i izgradnja povjerenja u projektima primjenom blockchain tehnologije, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 10, pp. 967-978, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3310.2021

ILI:

Cerić, A. (2021). Smanjenje informacijske asimetrije i izgradnja povjerenja u projektima primjenom blockchain tehnologije, GRAĐEVINAR, 73 (10), 967-978, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3310.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ceric WEB
Anita Cerić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet