Arhiva

UDK: 628.19.004.64
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 6
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Podmorski ispust kampa Bunculuka u Baški

Marinko Capić

Sažetak

Podsjeća se na stogodišnji turistički razvoj Baške na otoku Krku i koristima koje su posljednjih godina donijela ulaganja u infrastrukturu, posebno u izgradnju kalanizacijskog sustava s pročišćavanjem otpadnih voda. Prikazuju se problemi s oštećenjima podmorskog ispusta kampa Bunculuka izgrađenog prije tridesetak godina. Oštećenja su sanirana, ali je jedino pravo rješenje priključenje cijelog kampa na kanalizacijski sustav u Baški, a sustav je dimenzioniran za veće otpadne vode.

Ključne riječi
kamp Bunculuka, kanalizacijski sustav, podmorski ispust, pročišćavanje otpadnih voda, Baška na Krku

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Capić, M.: Podmorski ispust kampa Bunculuka u Baški, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 6

ILI:

Capić, M. (2005). Podmorski ispust kampa Bunculuka u Baški, GRAĐEVINAR, 57 (6)
Autori:

Marinko Capić
Marinero gradnja, d.o.o.