Arhiva

Objavljen: Građevinar 73 (2021) 11
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Usporedba učinkovitosti tragača armature i georadara u ocjeni stanja konstrukcija: primjeri iz prakse

Ksenija Tešić, Ana Baričević, Marijana Serdar

Sažetak

Neizostavan korak u ocjenjivanju stanja armiranobetonskih građevina te procjeni preostale nosivosti jest utvrđivanje rasporeda i količine armature i geometrije konstrukcijskih elemenata. Cilj rada je prikazati osnovna načela u korištenju dviju nerazornih metoda, to jest pomoću tragača armature i georadara, tijekom određivanja navedenih karakteristika konstrukcije. Kroz devet primjera iz prakse prikazana je usporedba dviju metoda te su istaknute njihove mogućnosti, prednosti i nedostatci.

Ključne riječi
armirani beton, armatura, zaštitni sloj betona, nerazorne metode, primjena u praksi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tešić, K., Baričević, A., Serdar, M.: Usporedba učinkovitosti tragača armature i georadara u ocjeni stanja konstrukcija: primjeri iz prakse, GRAĐEVINAR, 73 (2021) 11, pp. 1131-1144, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3323.2021

ILI:

Tešić, K., Baričević, A., Serdar, M. (2021). Usporedba učinkovitosti tragača armature i georadara u ocjeni stanja konstrukcija: primjeri iz prakse, GRAĐEVINAR, 73 (11), 1131-1144, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3323.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Tesic
Ksenija Tešić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
01 Ana Baricevic 2
Ana Baričević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale
Marijana Serdar WEB
Marijana Serdar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za materijale