Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 5
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Potresna otpornost postojećih zgrada s dodatnim katovima od laganih drvenih konstrukcija

Jurij Jančar, Trajče Zafirov, Miroslav Premrov, Bruno Dujič, Viktor Hristovski

Sažetak

U ovom se radu problem vertikalne nadogradnje razmatra u okviru analize potresne otpornosti građevina s dodanim katovima. Provedena je opsežna parametarska studija koja potvrđuje utjecaj broja dodanih katova i promjene njihove krutosti na potresni odziv građevina. Primjeri prikazani u radu pokazuju kako se krutost konstrukcija od laganih drvenih okvira i križno lameliranog drva lako može promijeniti mijenjanjem vrste i rasporeda spojnih sredstava. Poznati se postupci primjenjuju za izračunavanje krutosti zidnih elemenata lakog drvenog okvirnog sustava, a novi je postupak razvijen za određivanje krutosti križno lameliranih drvenih zidnih elemenata. U radu je prikazano kako promjena krutosti vertikalne nadogradnje može bitno utjecati na potresni odziv te da u nekim slučajevima takva nadogradnja može povoljno utjecati na potresnu otpornost, i to bez obzira na manje povećanje težine konstrukcije.

Ključne riječi
dodani katovi, potresna otpornost, laka drvena konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jančar, J., Zafirov, T., Premrov, M., Dujič, B., Hristovski, V.: Potresna otpornost postojećih zgrada s dodatnim katovima od laganih drvenih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 5, pp. 403-417, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3328.2021

ILI:

Jančar, J., Zafirov, T., Premrov, M., Dujič, B., Hristovski, V. (2022). Potresna otpornost postojećih zgrada s dodatnim katovima od laganih drvenih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 74 (5), 403-417, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3328.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Jurij Jancar WEB
Jurij Jančar
CBD građevinski i poslovni dizajn d.o.o., Slovenija
Trajche Zafirov WEB
Trajče Zafirov
Institut za potresno inžinjerstvo i inženjersku seizmologiju, (IZIIS), Skoplje, Sj. Makedonija
Mirloslav Premrov WEB
Miroslav Premrov
Sveučilište u Mariboru, Fakultet za građevinarstvo, promet i arhitekturu, Slovenija
Bruno Dujic WEB
Bruno Dujič
CBD građevinski i poslovni dizajn d.o.o., Slovenija
viktor hristovski WEB
Viktor Hristovski
Sveučilište SS Ćirila i Metoda u Skopju
Sjeverna Makedonija
Institut za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS), Skopje