Arhiva

UDK: 656.02:658.564
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 54 (2002) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Automatski analizator cesta - ARAN

Mate Sršen

Sažetak

Opisuje se višenamjenski mjerni uređaj suvremene tehnologije i njegova primjena u analizi stanja cesta i prognozi njihova ponašanja. Radi se o automatskom analizatoru cesta (ARAN), koji omogućuje brzo, točno i isplativo snimanje konzistentnih podataka. Uređaj otkriva pukotine, snima uzdužnu i poprečnu ravnost kolnika, mjeri trenje vozne površine, daje video zapis za katastar cesta, GPS koordinate itd. Ti podaci predstavljaju osnovu za sustavno održavanje i gospodarenje cestama.

Ključne riječi
cesta, pukotina, baza podataka, održavanje, gospodarenje, mjerni uređaj ARAN

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sršen, M.: Automatski analizator cesta - ARAN, GRAĐEVINAR, 54 (2002) 5

ILI:

Sršen, M. (2002). Automatski analizator cesta - ARAN, GRAĐEVINAR, 54 (5)
Autori:

Mate Sršen
Institut IGH d.d.
Zavod za prometnice