Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 9
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Učinak stabilizacije tla na projektiranje konvencionalnih i trajnih kolnika u Indiji

Saurabh Kulkarni, Mahadeo Ranadive

Sažetak

Ovo istraživanje uspoređuje konvencionalni kolnik i trajni kolnik u slučaju tla - smonice stabilizirane s mljevenom granuliranom zgurom iz visoke peći. Mljevena granulirana zgura iz visoke peći (GGBS) može se koristiti pri izgradnji kolnika na tlima male nosivosti. Zgura je dodavana tlu u omjerima od 10 %, 20 %, 30 % i 40 %. Nakon utvrđivanja svojstava mješavina tla i GGBS-e, provedena su ispitivanja optimalnog udjela vlage i maksimalne suhe prostorne mase modificiranim Proctorovim pokusom te kalifornijskog indeksa nosivosti. Nakon utvrđivanja ovih vrijednosti, mehaničko-empirijskom metodologijom projektirano je šest konvencionalnih i šest trajnih kolnika s nestabiliziranom posteljicom i posteljicom stabiliziranom GGBS-om. Kolnici su projektirani pomoću IITPAVE softvera. Relevantnost trajnih kolnika opravdana je na temelju procjene troškova životnog ciklusa i emisije ugljičnog dioksida za životni vijek kolnika od 50 godina. Rezultati provedenog istraživanja pokazuju da za implementaciju trajnih kolnika u zemlji u razvoju kao što je Indija, postoji potreba za dodatnim proučavanjem u području stabilizacije tla kao i osnovnih materijala veće krutosti s obzirom na rastuće cijene bitumena.

Ključne riječi
stabilizacija tla, trajni kolnik, trošak životnog ciklusa, emisija ugljičnog dioksida

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kulkarni, S., Ranadive, M.: Učinak stabilizacije tla na projektiranje konvencionalnih i trajnih kolnika u Indiji, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 9, pp. 779-787, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3337.2021

ILI:

Kulkarni, S., Ranadive, M. (2022). Učinak stabilizacije tla na projektiranje konvencionalnih i trajnih kolnika u Indiji, GRAĐEVINAR, 74 (9), 779-787, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3337.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
SAURABH PHOTO3
Saurabh Kulkarni
Sveučilište Pune, Indija
Građevinski fakultet
mahadeo ranadive
Mahadeo Ranadive
Sveučilište Pune, Indija
Građevinski fakultet