Arhiva

UDK: 627.711.3:311.17
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 57 (2005) 7
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Statistička analiza trasiranja autoceste Bosiljevo-Split

Damir Pološki, Željko Stepan

Sažetak

U radu se prikazuje generiranje statističkog uzorka od 50 varijabli koji porijeklo ima u digitalnom zapisu glavnih točaka osi autoceste A1 između Bosiljeva i Splita. Metodama deskriptivne i matematičke statistike opisuje se model suvremenog trasiranja autoceste metodom kružnica. Ukazuje se na mogućnost poboljšanja geometrije tlocrta i navode varijable koje vode prema optimumu. Ističe se nalaz kod maksimalnih dužina klotoida koji pokazuje nedostatak hrvatskih projektnih normi.

Ključne riječi
geometrija tlocrta, metode trasiranja, statistika trasiranja, projektne norme, konstelacija optimalnih elemenata, projektiranje autocesta

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Pološki, D., Stepan, Ž.: Statistička analiza trasiranja autoceste Bosiljevo-Split, GRAĐEVINAR, 57 (2005) 7

ILI:

Pološki, D., Stepan, Ž. (2005). Statistička analiza trasiranja autoceste Bosiljevo-Split, GRAĐEVINAR, 57 (7)
Autori:

Damir Pološki
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet

Željko Stepan
Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet