Arhiva

UDK: 69.001.3:378.962
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 63 (2011) 1
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Definiranje ishoda učenja na studijima građevinarstva Sveučilišta u Rijeci

Aleksandra Deluka-Tibljaš, Barbara Karleuša, Ivana Štimac Grandić

Sažetak

U radu je prikazan model definiranja ishoda učenja razvijen na građevinskom fakultetu u Rijeci kao mogući način stjecanja znanja, vještina i kompetencija nakon završene određene razine studija građevinarstva. Definiranje ishoda učenja provedeno je suradnjom akademske zajednice, poslodavaca i završenih studenata uz uvažavanje inozemnih preporuka i iskustava te iskustva nastavnika u provođenju studija, oslanjajući se na klasifikaciju u nacrtu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

Ključne riječi
studij građevinarstva, kvalifikacijski okvir, znanja, vještine, kompetencije, ishodi učenja, poslodavci

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Deluka-Tibljaš, A., Karleuša, B., Štimac Grandić, I.: Definiranje ishoda učenja na studijima građevinarstva Sveučilišta u Rijeci, GRAĐEVINAR, 63 (2011) 1

ILI:

Deluka-Tibljaš, A., Karleuša, B., Štimac Grandić, I. (2011). Definiranje ishoda učenja na studijima građevinarstva Sveučilišta u Rijeci, GRAĐEVINAR, 63 (1)
Autori:
Deluka WEB
Aleksandra Deluka-Tibljaš
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
2 Barbara Karleusa WEB
Barbara Karleuša
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Ivana Štimac Grandić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet