Arhiva

Objavljen: Građevinar 74 (2022) 2
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj recikliranog PET-a i TEOA-e na svojstva bitumena

Ceren Beyza İnce, Tacettin Geçkil

Sažetak

Ovo istraživanje usmjereno je na upotrebu recikliranog PET-a u modifikaciji bitumena primjenom različitih procesa kako bi se uklonio problem faznog razdvajanja. U tu svrhu, modificirani bitumeni dobili su se dodavanjem kemijskog trietanolamina - TEOA (2,5 % mase) i polietilen tereftalata - PET (2, 4, 6, 8, 10 % mase) čistom bitumenu. Svojstva modificiranih bitumena odredila su se na temelju kemijskih, fizikalnih i reoloških ispitivanja. Rezultati istraživanja pokazali su da bitumen reagira s PET-om i da je 6 % udjela PET-a kritična vrijednost, te da se pri tom udjelu značajno povećava otpornost bitumena na deformacije pri visokim i niskim temperaturama.

Ključne riječi
bitumen, reciklirani PET, TEOA, modifikacija, reološko svojstvo, karakterizacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

İnce, C. B., Geçkil, T.: Utjecaj recikliranog PET-a i TEOA-e na svojstva bitumena, GRAĐEVINAR, 74 (2022) 2, pp. 105-114, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3358.2021

ILI:

İnce, C. B., Geçkil, T. (2022). Utjecaj recikliranog PET-a i TEOA-e na svojstva bitumena, GRAĐEVINAR, 74 (2), 105-114, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.3358.2021

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Beyza WEB
Ceren Beyza İnce
Sveučilište Inonu, Malatya, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Tacettin WEB
Tacettin Geçkil
Sveučilište Inonu, Malatya, Turska
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo